Badanie przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych potwierdza pozytywny wpływ sprawności fizycznej

Sprawni fizycznie uczniowie szkół podstawowych czują się lepiej i potrafią się lepiej skoncentrować. Mają większe szanse na dostanie lepszych ocen niż dzieci o mniejszych zdolnościach sportowych. Zostało to po raz pierwszy potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Wydział Sportu i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM).

Regularny ruch utrzymuje dzieci w zdrowiu i sprawności. Korzyści płynące z uprawiania sportu zostały wykazane w licznych badaniach. Teraz zespół badawczy z TU Monachium znalazł dowód na korelację między sprawnością fizyczną, koncentracją i jakością życia związaną ze zdrowiem u uczniów szkół podstawowych.

W badaniu wzięło udział 3285 dziewcząt i 3248 chłopców z bawarskiego okręgu Berchtesgadener Land. Kluczowymi kryteriami były siła fizyczna i wytrzymałość, zdolność do koncentracji oraz jakość życia związana ze zdrowiem, określona przez naukowców zgodnie z międzynarodowymi, standaryzowanymi procedurami testowymi.

Wspieranie umiejętności motorycznych dzieci na wczesnym etapie jest ważne

Wyniki badania pokazują: Im wyższy poziom sprawności fizycznej dzieci, tym lepiej potrafią się one skoncentrować i tym wyższa jest ich jakość życia związana ze zdrowiem. O ile chłopcy lepiej radzili sobie z próbami sprawnościowymi, o tyle dziewczynki wypadły lepiej pod względem koncentracji.

Jednocześnie we wszystkich próbach sprawności fizycznej dzieci z nadwagą i otyłością uzyskiwały istotnie gorsze wyniki niż dzieci z niedowagą i z prawidłową masą ciała. Dzieci otyłe miały również gorsze wartości związane ze zdrowiem w ogóle, samopoczucie i samoocenę.

Sport pomaga w drodze do zdobywania lepszych ocen

Kolejny ważny wynik badania: „Uczniowie szkół podstawowych z dobrą sprawnością fizyczną i zdolnością koncentracji mają większe szanse na lepsze oceny” – mówi prof. Renate Oberhoffer-Fritz, posiadaczka Katedry Pediatrii Prewencyjnej TUM i dziekan Wydziału Sportu i Nauk o Zdrowiu TUM.

„Oznacza to, że tym ważniejsze jest wspieranie rozwoju motorycznego u dzieci na wczesnym etapie, ponieważ może to mieć również pozytywny wpływ na rozwój sprawności umysłowej” – dodaje prof. Oberhoffer-Fritz. „Współpraca między rodzicami, szkołami, społecznościami i klubami sportowymi jest bardzo ważna, jeśli chodzi o stworzenie kompleksowego i odpowiedniego zakresu możliwości”.

Polecamy  Najlepszy trening ogólnorozwojowy (FBW) dla kobiet

Dr Thorsten Schulz, kierownik zespołu badawczego w TUM: „W oparciu o wyniki badania, od 2019 roku Starostwo Powiatowe Berchtesgadener Land daje wszystkim uczniom pierwszej klasy w regionie voucher na roczne członkostwo w klubie sportowym. Jest to świetny przykład na to, jak różne podmioty mogą współpracować i pomóc w motywowaniu dzieci do większej aktywności sportowej.”

Dane zostały zebrane w oparciu o uznane na całym świecie i standaryzowane, dostosowane do wieku testy. I tak siłę fizyczną i wytrzymałość zmierzono zgodnie z kryteriami wytycznych FitnessGram, zdolność koncentracji określono za pomocą testu d2-R, a jakość życia związaną ze zdrowiem (HRQOL) zmierzono za pomocą kwestionariusza KINDL.

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej i zatwierdzone przez lokalną komisję etyczną.

W kolejnym badaniu zespół badawczy przebadał również starsze dzieci i młodych dorosłych w szkołach średnich. Planowana jest dodatkowa publikacja naukowa oparta na tych danych.

Leave A Reply